กรมสรรพากรเสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม

การประชุมประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองข้อบังคับกระทรวงการคลังที่เสนอซึ่งรวมถึงสินค้าสามประเภทเป็นรายการที่มีสิทธิ์หักภาษีรายได้ สินค้าคือยางที่ทำจากยางพาราสินค้า OTOP และหนังสือทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถหักภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทผู้จ่ายเงินภาษีต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคมถึง 16 มกราคม 2562

โฆษกของกรมปิ่นสุราษฎร์กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมากรมสรรพากรเสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของมาตรการภาษีที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้บริโภคในสินค้าที่จำเป็นเช่นหนังสือ เขากล่าวว่ามาตรการภาษีนี้คาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและชุมชนผลิตสินค้าในท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือมากขึ้น