Daily Archives: October 12, 2018

การลักลอบค้าประเวณีไทยในมหาชัย

หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าประเวณีไทยในมหาชัยอาเซียน โดยพม่าเอ็ดเครือข่ายข่าวเอเชีย เจ้าหน้าที่ของไทยได้บุกเข้าไปในบ้านช่วยเหลือผู้ลี้ภัยขององค์กร Aid Alliance ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในพม่าในจังหวัดสมุทรสาครและได้ตัดน้ำและไฟฟ้าจากอาคารทำให้แรงงานข้ามชาติยากลำบากกว่า 100 คน

Read More...

แรงบันดาลใจมากมายจากสถาปนิกชื่อดังชาวบราซิล

แรงบันดาลใจมากมายของเขามาจากสถาปนิกชื่อดังชาวบราซิลซึ่งมีอาคารที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศ อาคารเก่าแก่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นเพราะเขาใช้เวลาในการวาดรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมทั้งหมด ฉันมักจะพยายามวาดภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ถึง 25 นาทีโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแสงหรือการเปลี่ยนแปลง

Read More...

เร่งพัฒนาวัคซีนในมนุษย์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ไข้ Lassa อยู่ในระดับเดียวกันของโรคไข้เลือดออกเป็น Ebola เช่นอีโบลาเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพที่สำคัญในแอฟริกาตะวันตกทำให้มีผู้ป่วย 100,000-300,000 รายและฆ่า 5,000 ต่อปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ Lassa ได้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันโรคในสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยยังชี้ให้เห็นถึงวิธีการใหม่

Read More...