Daily Archives: December 5, 2018

กรมสรรพากรเสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม

การประชุมประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองข้อบังคับกระทรวงการคลังที่เสนอซึ่งรวมถึงสินค้าสามประเภทเป็นรายการที่มีสิทธิ์หักภาษีรายได้ สินค้าคือยางที่ทำจากยางพาราสินค้า OTOP และหนังสือทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถหักภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทผู้จ่ายเงินภาษีต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคมถึง 16 มกราคม 2562

Read More...

เกาะพีพีที่มีชื่อเสียงระดับโลก

หาดทรายสีขาวที่ได้รับการสนับสนุนจากต้นปาล์มและป่าที่ปั่นป่วนล้อมรอบด้วยหอคอยหินปูนที่ยื่นออกมาจากทะเลสีหยกและพืชพรรณและสัตว์ที่แปลกใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการเดินทางล่องเรือไปยังประเทศไทย จากภูเก็ตเรือยอร์ชพุ่งไปทางทิศตะวันออกสู่อ่าวพังงาและทะเลอันดามันเพื่อสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่ซึ่งเรียงรายไปด้วยแนวปะการังเทคคลีวร์หมู่บ้านชาวประมงที่ห่างไกล

Read More...

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

นักเรียนที่มีรายได้ต่ำและมีคุณสมบัติสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรูปแบบทางวิชาการของพวกเขาเมื่อพวกเขารู้ว่าการรับเข้าเรียนของพวกเขาผ่านการรับรองโดยนโยบายการรับสมัครของรัฐโดยอัตโนมัติตามผลการศึกษาฉบับใหม่ที่เผยแพร่ในวันนี้ทางด้านการประเมินผลการศึกษาและการวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษา

Read More...